Fine Cyclo

Cykloidalne reduktory bezluzowe.

Wał wyjściowy w postaci tarczy w kilku odmianach łożyskowania.
Wał wejściowy drążony z połączeniem na wpust. Opcjonalnie zacisk dla gładkiego wału silnika.
Napędy bezluzowe o wysokiej sztywności. Poślizg skrętny ograniczony do wartości poniżej 1 arcmin. Sprawność > 90%, niezależna od wartości przełożenia. Napędy dedykowane do najbardziej wymagających aplikacji.

 

Fine Cyclo dla aplikacji PTPC (Point-To-Point Control)

Do pobrania: – katalog – dane ogólne dla całej serii PTP


Typ FC-A do pobrania: – katalog
Wał wyjściowy w postaci tarczy bez własnego łożyskowania.

Typ F1C-Ado pobrania – katalog
Wał wyjściowy  w postaci tarczy z pojedynczym łożyskiem krzyżowym.

Typ F2C-A(F) do pobrania – katalog
Wał wyjściowy  w postaci tarczy łożyskowany parą łożysk stożkowych.

Typ F2C-C(F) do pobrania – katalog
Wał wyjściowy  w postaci tarczy łożyskowany parą łożysk stożkowych. Przelotowy otwór w osi reduktora.

Typ F3C-A do pobrania – katalog
Wał wyjściowy pełny w postaci oddzielnego modułu łożyskowany parą łożysk stożkowych, zabudowanych w korpusie z kołnierzem.

Typ F4C-D do pobrania – katalog
Wał wyjściowy w postaci tarczy, łożyskowany parą łożysk kulkowych. Otwór przelotowy w osi reduktora. Uproszczona budowa wewnętrzna.

 

Fine Cyclo dla aplikacji CPC (Continuous Path Control)

Typ F2C-T do pobrania  – katalog
Napęd z  flanszą łożyskowaną dwoma łożyskami stożkowymi, zintegrowaną przekładnią planetarna i modyfikownym zarysem tarcz cyclo. Zapewnia najwyższą precyzję ruchu niezależna od obciążenia.

 

Specyfikacja:
– 6 wielkości konstrukcyjnych we wszystkich typach
– przełożenia na jednym stopniu redukcji od 29 do 179:1
– zestaw redukcyjny do zabudowy
– moment wyjściowy do 5140 Nm
– moment rozruchowy do 7610 Nm
– szczytowy moment awaryjnego zatrzymania do 24000 Nm
– obroty wejściowe do 6100 obr/min
– błąd położenia poniżej 1 arcmin
– połączenie z silnikiem poprzez kołnierz  przejściowy
– opcja z zaciskiem dla gładkiego wału silnika

Cechy wyróżniające:
– duża precyzja osiągania pozycji
– małe straty histerezy przy zmianie kierunku ruchu
– zwarta budowa
– duża sztywność skrętna
– niski moment bezwładności
– wysoka odporność na przeciążenia
– wysoka sprawność
– prostota montażu
– pierścień zaciskowy dla silników z wałem gładkim
– bezobsługowe smarowanie
– dowolna pozycja pracy

Główne zastosowania:
– obrabiarki
– roboty przemysłowe
– automatyka przemysłowa
– stoły obrotowe
– pozycjonery
– manipulatory
– magazyny narzędzi
– roboty paletyzujące

Oznaczenie.

F Fine
1 Łożyskowanie wyjścia ( ) – tarcza wyjściowa nie łożyskowana
1 – łożysko krzyżowe
2 – para łożysk stożkowych
3 – para łożysk stożkowych w niezależnym korpusie
4 – para łożysk kulkowych
C Cyclo
F opcje mocowania ( ) – walcowa powierzchnia ustalająca, otwory mocujące w korpusie
F – kołnierz z otworamia
D – wersja o uproszczonej konstrukcji
S Wykonania specjalne S – wykonanie specjalne. Dotyczy wszelkich zmian konstrukcyjnych nie objętych oznaczeniami kodowymi. Najczęściej dotyczą zmiany średnic drążenia wału wejściowego.
(-) – wykonanie standardowe zgodne z katalogiem.
A Seria A – PTP Control
T – CP Control
35 Wielkość konstrukcyjna 15 do 75 – 6 wielkości konstrukcyjnych o momentach znamionowych od 196 Nm do 5140 Nm – zależne od serii
G Typ G – typ wykonania zgodny z SCG (Europa)
(-) – typ wykonania zgodny z SHI (Japonia, USA, Kanada)
59 Przełożenie 29/ 59/ 89/ 81/ 119/ 141/ 171/ 179 –  przełożenie nominalne zależne od serii i wielkości konstrukcyjnej
Napędy, reduktory i przekładnie Sumitomo