Sumitomo

Image

Sumitomo Drive Europe – www.sumitomodrive.com

 

Inżynier Lorenz Braren, wynalazca unikalnej koncepcji napędu typu „CYCLO” , tworząc w roku 1931 CYCLO GmbH, przyczynił się do napisania części historii przemysłu. Przekazanie w roku 1935 licencji przedsiębiorstwu Sumitomo Heavy Industries powołało do życia jedną z najstarszych niemiecko-japońskich kooperacji przemysłowych. Przez wiele lat następował równoległy rozwój produktu w Japonii i w Europie. W roku 1974 SHI doprowadziła do udziału kapitałowego, aby ostatecznie w roku 1994 doprowadzić do pełnego powiązania CYCLO GmbH z grupą ekonomiczną Sumitomo. Grupa Sumitomo zaliczana jest dziś do największych koncernów przemysłowych Japonii, a jej działalność obejmuje najróżniejsze branże. W dziedzinie techniki napędów Sumitomo Heavy Industries jest przodującą na rynku japońskim, a również uważane jest jako jeden z największych oferentów w skali światowej.

Powołane w 2002 roku Sumitomo Drive Technologies jest najnowszym posunięciem organizacyjnym Sumitomo. Ma na celu zintegrowanie w jednej strukturze wszystkich wysiłków ponoszonych w tematach rozwoju produktu i obsługi klienta na terenie Europy.

 

ImageFilozofia Sumitomo

Korzenie grupy Sumitomo sięgają XVII wieku. Masamoto, założyciel rodu Sumitomo, pozostawił następnym generacjom szereg wskazań znanych dzisiaj jako Filozofia Sumitomo. Wymienione wskazania wymagają zarządzania i kierowania z uwzględnieniem wysokich walorów moralnych. Integracja, solidarność oraz kontynuacja stanowią tym samym charakterystyczną cechę przedsiębiorstw Sumitomo.

 

 

 

ImageSkierowanie ku klientowi:

życzenie klienta stanowi nakaz

W Sumitomo potrzeby klienta są najwyższym priorytetem. Wysoka jakość produktu i  jego niezawodność, rozsądna polityka cenowa, szybka reakcja na specyficzne potrzeby i optymalna opieka nad klientem to wyznaczniki stosunku Sumitomo do swoich klientów.

 

ImageZasada elastyczności:

tylko ten, który jest w ruchu, może coś poruszyć.

Stale zmieniające się zakresy warunków technicznych i ekonomicznych stanowią dla nas wyzwanie, któremu chcemy podołać. Sumitomo stosuje politykę stałej poprawy produktów, jak i przedsiębiorstwa. Chodzi o to, aby stale o krok wyprzedzać najnowsze rozwiązania.

 

 

 

ImageZasada Innowacyjnego myślenia:

konkurencyjność poprzez know-how.

Sumitomo przywiązuje dużą wagę do najwyższej jakości nie tylko w produkcji, lecz również w pracach rozwojowych oraz w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Istotnym warunkiem sukcesu naszego przedsiębiorstwa jest wiedza w zakresie najnowocześniejszych technologii, jak i siła innowacyjności.

 

 

 

 

 

ImageZasada respektu:

sposób na pełen sukces – wspólnie działać.

Respekt do człowieka, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa, to jeden z najważniejszych aspektów filozofii Sumitomo. Oznacza to duże zaangażowanie w stosunku do klienta, dobre warunki pracy i uczciwe wzajemne postępowanie między sobą.

Napędy, reduktory i przekładnie Sumitomo