Kolejność montażu Drive 6000

Image

 

Umowny podział na zespoły.

Korpus – części 3, 4, 5, 9, 8 (kolor fioletowy)

Wał wyjściowy – części 2, 7, 1, 22, 21 (kolor niebieski)

Stopień redukcyjny – części 32, 16, 37, 36, 35, 33 (kolor żółty)

Łożysko mimośrodowe – części 11, 34, 15, 19 (kolor zielony)

 

Montaż rozpoczynamy od ustawienia silnika w pozycji pionowej wałem w górę podpierając go na kołnierzu.

Na czystą powierzchnię kołnierza nakładamy uszczelkę papierową i korpus koła (33).

 

W otwory nawiercone w korpusie wkładamy tulejki (35) i sworznie (36). Korpus, tulejki i sworznie stanowią jeden zespół koła zębatego o łukowym zarysie zęba i uzębieniu wewnętrznym. Zaletą takiego rozwiązania jest wyeliminowanie tarcia na powierzchni styku zębów kół współpracujących.

 

Na wał silnika zakładamy jedną z podkładek dystansowych (15) i wpust (37).

 

Do wnętrza koła (33) wkładamy jedną z tarcz cyclo (32). Tarcza cyclo jest w istocie kołem zębatym o cykloidalnym zarysie zęba. Ilość zębów odpowiada przełożeniu stopnia. Tarcza może być ułożona dowolnie, cechami w górę.

 

Kolejny krok to nasunięcie na wał silnika zespołu łożyska mimośrodowego (34 + 19). Łożysko pasowane jest suwliwie, więc nie należy stosować istotnych sił w celu właściwego osadzenia. Cechy łożyska powinny być skierowane ku górze. Zwrócić szczególną uwagę na moment wprowadzania wałeczków (19) w otwór koła (32).

Wykonać kilka obrotów wałem silnika. Tarcza cyclo powinna wykonywać ruch obrotowy w kierunku przeciwnym. Ponadto 1 pełny obrót wału silnika spowoduje przemieszczenie tarczy o 1 ząb. Jest to test prawidłowości tej fazy montażu.

 

Założyć pierścień dystansowy (16). Założyć drugą tarczę cyclo (33) dbając o to, aby cech znalazły się w położeniu przeciwległum do cech na pierwszym kole. Testem prawidłowości montażu jest możliwość wprowadzenia do otworów w tarczach wszystkich tulei zdawczych (21). Niemożność wprowadzenia którejkolwiek świadczy o nieprawidłowym ustawieniu drugiego koła. Należy wtedy zwyjąć je i zmienić o 1 ząb pozycję. Kontrolę poprzez włożenie tulei należy powtórzyć.

 

Oddzielnie należy zmontować zespół korpusu z wąłem wyjściowym. Na szczególną uwagę zasługuje moment montażu tulei ślizgowej (2) na wał (1). Tuleja służy jako uzupełnienie uszczelnienia (3) oraz jako element ustalający położenie łożyska (7). Montowana jest skurczowo. W celu uzyskania prawidłowego połączenia należy wstępnie podgrzać ją do temperatury 130-150 oC.
Połaczenie wału (1) ze sworzniami (22) wykonane jest fabrycznie. Elementy te stanowią nierozbieralny komplet.

Zespół korpusu z wałem wyjściowym nakładamy na część redukcyjną w taki sposób, aby wprowadzić sworznie (22) w tulejki (21). Wcześniej, na powrzechnię styku należy założyć uszczelkę papierową lub O-ring (w zależności od typu przekładni). Pozostaje skręcić korpus śrubami.

 

Powierzchnie styku elementów korpusu można posmarować środkami zwiększającymi szczelność (wskazane w przypadku smarowania olejem).

Napędy, reduktory i przekładnie Sumitomo