Obliczenia przekładni precyzyjnych

Obliczenia parametrów pracy przekładni precyzyjnej wymagają określenia szeregu parametrów związanych z cyklem obciążenia. Jest to bardzo istotny fragment doboru napędu. Pozwala bowiem optymalnie dobrać wielkość konstrukcyjną.

 

Image

Wykres prędkości i momentów

Znaczenie parametrów:

n2A = średnia prędkość wyjściowa rozruchu [min-1]

n2R = prędkość wyjściowa robocza, jeśli występuje zmienność to również wartość średnia [m-1]

n2B = średnia prędkość wyjściowa hamowania [min-1]

 

tA = czas rozruchu [s]

tR = czas ruchu roboczego [s]

tB = czas hamowania [s]

tm = suma czasu pracy w cyklu [s]

tp = czas przerwy pomiędzy cyklami pracy [s]

?t = okres jednego cyklu pracy [s]

 

TA = moment rozruchowy [Nm]

TR = moment roboczy [Nm]

TB = moment hamowania [Nm]

TS = moment awaryjnego zatrzymania [Nm]

T2t= dopuszczalny moment przenoszony przez śruby dociskowe [Nm]

 

Pierwszym krokiem jest obliczenie wartości obliczeniowej prędkości wyjściowej n2m [min-1],

według poniższego wzoru:

 

Image

 

 

 

Następnie obliczamy wartość zastępczego momentu wyjściowego T2v [Nm],

według poniższego wzoru:

 

Image

 

 

 

Znajomość powyższych parametrów pozwala na porównanie z danymi katalogowymi, czyli odpowiedź na pytanie czy w danych warunkach eksploatacji reduktor przeniesie rzeczywisty moment wyjściowy z wystarczającym zapasem. W tabelach podane są wartości dopuszczalnych momentów znamionowych przy różnych prędkościach. Jeśli obliczona wartość n2m znacznie odbiega od katalogowych, należy przeliczyć wartość dopuszczalnego momentu.

 

Image

 

gdzie:

T2n2m = dopuszczalny moment przy obrotach n2m [Nm]

T2,15 = dopuszczalny moment przy obrotach n2=15 min-1

 

Powyższe obliczenia dotyczą doboru reduktorów serii F2C-T.

W przypadku obliczeń innych typów przekładni precyzyjnych należy zwrócić uwagę na fakt, że dane katalogowe odnoszą się do prędkości na wale wejściowym. Zatem, wszędzie tam gdzie występuje wartość n2 należy wstawić obroty n1, czyli obroty silnika. Istotna różnica pojawia się w ostatnim wzorze na wartość T2n2m. Tutaj należy skorzystać z katalogowych wartości momentów odnoszących się do prędkości obrotowej n1=1500min-1, nie zapominając o wstawieniu w liczniku ułamka liczby 1500 zamiast 15.

 

Jeżeli, w wyniku powyższych obliczeń prawdą jest, że:

 

T2v ? T2n2m

 

możemy wstepną fazę doboru reduktora uznać za zakończoną sukcesem.

Napędy, reduktory i przekładnie Sumitomo